Accountantskantoor van de Bergh

Administratieve Dienstverlening

Van de Bergh Accountants en Belastingadviseurs is er ook voor al uw vraagstukken op administratief gebied. Een goede financiële- en personeelsadministratie is voor uw onderneming van essentieel belang. Niet allen wilt u permanent inzicht hebben in uw financiële situatie, maar tevens wilt u grip houden op alle inkomsten en uitgaven. Ook voor de Belastingdienst en kredietverstrekkers is een correcte bedrijfsadministratie onmisbaar. Uw administratie en belastingaangiften worden door ons op een deskundige en efficiënte manier verwerkt en wij bieden ondersteuning en begeleiding bij belastingcontroles en betalingsachterstanden. Wij verzorgen uw complete salarisadministratie, stellen de arbeidsovereenkomsten op, voeren zo nodig ontslagprocedures en verzorgen subsidieaanvragen.
Onze deskundige medewerkers zijn altijd up to date geïnformeerd omtrent de nieuwste wet- en regelgeving en dragen er zorg voor dat uw bedrijfsadministratie aan alle voorschriften voldoet. Wij adviseren en begeleiden u, zodat uw administratie op de meest efficiënte en voordelige wijze wordt uitgevoerd. Ook wanneer u een deel van uw administratie in eigen beheer wilt houden, kunnen wij over uw schouder meekijken en waar nodig bijstaan.

Contact

Alle rechten voorbehouden © , Van De Bergh | Accountants & Belastingadviseurs
Website beheer en onderhoud door LinQxx - Lokaal gevonden worden